Elena

Se budam sabajle
so bolka vo dušata
imam kamen na srceto
nešto me stega vo gušata

Kopneam po domot
i po glasovite mili
daleku sum od niv
mi se čini miljon milji

Solzi mi ronat
slikite gi gledam
eden za drug vo glava
spomeni si redam

Elena…

Bel vel na glavata
fustan ubavo ti stoji
nemožam da trpam
koj li denovi ke broji

Zlatna tišina
a vo mene buka
ti si tamu
jas sum tuka.